• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

SCHOOLADVIESCOMMISSIE (SAC)

De schooladviescommissie komt circa vier keer per jaar bij elkaar en geeft invulling aan de verschillende partnerschappen op school. Wisselend staan onderwerpen vanuit de onderstaande partnerschappen op de agenda:
-informeel partnerschap (o.a. ouderhulp, elkaar ontmoeten) 
-formeel partnerschap (o.a.regels, afspraken)
-didactisch partnerschap (samenwerken aan leren van het kind)
-pedagogisch partnerschap (afstemming over opvoeding)
-maatschappelijk partnerschap (het opgroeien van je kind in de buurt, het dorp)
De SAC fungeert eveneens als denktank voor het beleid op school.

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl