• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

VSO EN BSO

VSO en BSO

Voorschoolse opvang:
- dinsdag van 07.30 - 08.30 uur
- donderdag van 07.30 - 08.30 uur 
(andere ochtenden op aanvraag)
Voorschoolse opvang Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Eigen&Wijzer, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden
Naschoolse opvang:
- dinsdag van 14.15 - 18.30 uur
- donderdag van 14.15 - 18.30 uur 
(andere middagen op aanvraag) 
Naschoolse opvang Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Eigen&Wijzer, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Heeft u belangstelling dan kunt u met mij contact opnemen. Het nummer van de BSO is 06 22301476 en het emailadres is ikc-sintbonifacius@eigen-en-wijzer.nl 

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl