• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

GROEP 1 EN 2

Het onderwijs in de groepen 1 en 2
Het werken bij de kleuters gebeurt vanuit de kring. Daar begint de schooldag en hierin keren de kinderen ook steeds terug. Daarnaast spelen en werken de kinderen aan de tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. In groep 1 ligt de nadruk op gewenning. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door het spel, met daarin verweven de sociale omgang met elkaar. De taal-, bewegings- en expressieactiviteiten en het werken met ontwikkelingsmaterialen komen in samenhang aan de orde, aan de hand van thema’s. Er is regelmatig gesprek met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat hun woordenschat en hun algemene ontwikkeling wordt vergroot.

Huidig IPC-thema: 'Speuren en Verzamelen'.  

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl