• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

HET TEAM

Het team

Ons team bestaat uit 4 leerkrachten, een IB'er, een vakleerkracht muziek en een directeur.

Onze school telt dit schooljaar (2018-2019) ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over 3 groepen.

Leerkrachten groep 1 en 2:                       
Juf Alie en Juf Reina
Leerkrachten groep 3, 4 en 5:                   
Juf Diny en meester Peter
Leerkrachten groep 6, 7 en 8:                 
Meester Aron 
IB-er:                                                        
Gerry Potma
Vakleerkracht muziek:                              
Reinou van der Veen
Directeur:                                                   
Peter Mulder

 

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl