• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders en 2 medewerkers van onze school. Door de MR kunnen ouders en medewerkers invloed  uitoefenen op het te voeren beleid van onze school en bij belangrijke beslissingen. Afhankelijk van het onderwerp kan de MR advies geven en/of instemming verlenen. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De leden van de MR zijn altijd aanspreekbaar voor leerkrachten en ouders. U bent dus van harte welkom met vragen, opmerkingen, aanvullingen óf ideeën! 

Namens de ouders:
Gerard Vellinga
Martine Hylkema

Namens de teamleden:
Reina Reekers
Allie Mulder- van der Weij

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl