• Welkom!
  • Voorlezen aan de peuters!
  • Gastles!
  • IPC ´Op de Kermis´
  • DJ in de klas!

Welkom!

Voorlezen aan de peuters!

Gastles!

IPC ´Op de Kermis´

DJ in de klas!

MISSIE EN VISIE

Missie en visie

Onze missie (Hoe staan we in het leven?)
Op de Sint Bonifaciusschool hebben we elkaar nodig.
De relatie tussen de mensen staat centraal  en schept kaders om in veiligheid op te groeien. In een prachtige, weidse omgeving nemen we de ruimte om te leren en om ieders talenten optimaal te ontwikkelen. Dat leren is een ontdekkingstocht die aan waarde wint 
door elkaar te versterken: kinderen, ouders en leerkrachten.
We hebben elkaar nodig om aan het einde van de basisschoolperiode optimaal toegerust te zijn voor de volgende stap. Wij zoeken op school een goede balans tussen in- en ontspanning. Het is een uitdaging om in die ontdekkingstocht de beproefde leerstrategieën te combineren met nieuwe vaardigheden.   
We mogen het leven vieren, op momenten dat het ons voor de wind gaat, maar ook als we tegenwind ervaren.
Laten we er met elkaar iets onvergetelijks van maken !

Visie (Hoe brengen we dat in praktijk?)
De relatie in de driehoek kind-ouder-school is het startpunt om met elkaar op weg te gaan. Een weg waarin het leven gevierd mag worden en waarin we oog hebben voor de talenten en werkpunten van kinderen. Een weg die aan waarde wint als we dienstbaar durven zijn aan elkaar.
We weten niet wat we op onze weg op school allemaal tegenkomen en dat pad zal door ieder kind verschillend worden ervaren. Wat voor ons vast staat is dat de basisvaardigheden taal (communicatie), lezen en rekenen voorwaarden zijn om de weg goed te kunnen volgen. Dat doen we door de kinderen zowel kennis aan te bieden als vaardigheden te laten ontwikkelen. Het ontdekkend leren heeft daar in een prominente plaats. Door de kinderen te laten voelen dat we hoge verwachtingen van ze hebben, vertrouwen we er op ze in hun kracht te zetten. We vinden het van essentieel belang de kinderen te laten ervaren dat we elkaar nodig hebben. Zo worden onze kinderen goed toegerust op de toekomst.
Bovenstaande kan pas succes van slagen hebben als de weg op een veilige, plezierige en constructieve wijze kan worden afgelegd.
Wij willen dat creëren door:
-Duidelijk naar elkaar te zijn.
-Heldere structuren aan te bieden.
-Discipline van elkaar te vragen. M.a.w.: Dat wat we met elkaar afspreken, komen we na.
 
Op de weg die de kinderen afleggen, maken we gebruik van de volgende wegwijzers:
 
Respect.
Geen mens is het zelfde en we hebben allemaal onze eigen “aardigheden”. In onze relatie kind-ouder-leerkracht gaat het er niet om wie de baas is. Samen moeten we de goede weg zoeken en daar past niet bij dat er vanuit “macht” leiding wordt gegeven. De goede weg zoeken doen we met elkaar in een democratisch proces. 
 
Verantwoordelijkheid.
Ieder heeft op de weg die hij aflegt haar of zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is dus heel belangrijk dat we eigenaar worden/zijn van het eigen onderdeel van ons reisplan.     
 
Betrokkenheid
De weg kan alleen maar samen worden afgelegd. We reizen niet alleen maar gaan samen in een groep op weg. De groep zal ons sterker maken en omgekeerd zal ieder individu de groep versterken.
 
Vindingrijkheid
Het einddoel van de reis zal voor ieder kind anders zijn. De weg staat niet vast en zal zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Omdat we van te voren niet weten wat we onderweg allemaal zullen tegenkomen, is het belangrijk om open te staan voor nieuwe kennis en vaardigheden. Zij vormen de basis voor het vervolg op de verdere wegen in ons leven.
 

St. Bonifaciusschool     Sânleansterdyk 20, 8736 JB Reahûs     t 0515-332248     bonifacius@schoolreahus.nl